nyhedsbreve2020

ReFokus.dk Silkeborg

Nyhedsbreve 2020 for ReFokusgruppen i Silkeborg.

Opdateret 11.03.2020

ReFokusnyhedsbrev  april 2020


Kære allesammen.


Det er en svær tid vi gennemgår i vort land og i menigheden. 

Der sikkert mange af jer, der oplever ensomheden som lidt ekstra larmende i disse dage og timer og jeg opfordrer jer alle i ReFokus til at være ekstra opmærksom på hinanden i den påskehøjtid, som ligger foran os, og hvor vi måske har traditioner, som i år desværre ikke kan lade sig gøre.

Fra mig skal der lyde en opfordring til jer alle om en særlig omsorg for hinanden. Jeg tænker:


1. Alle jer, som har en medvandrer, og hvor I tøver lidt med at være sammen, selv om I overholder reglen med max 10. Ring til hinanden. Brug måske et videopkald (Whatapp eller Messenger) og se hinanden ind i øjnene og tal sammen om det, der kan være svært, bed for hinanden og del Guds ord med hinanden.


2. Alle jer, som har  smågruppe sammen. Ring til hinanden,og gør nogenlunde det samme som jeg har nævnt for medvandrerne (se ovenfor under 1)


3. Alle jer, som er vant til at samles i ReFokusklyngen. Følg godt med på kirkens hjemmeside, og vær med på de mange onlineinitiativer, der henvises til (gudstjenester m.m.) og følg med i  kirkens nyhedsmail, som også har forskellige tips til, hvordan man kan opbygge sin ånd og "få fyldt på"


Jeg vil slutte med at dele med jer en musikvideo bygget over Torben Callesens smukke sang: Zions blomst:  https://forkyndelse.dk/aiovg_videos/zions-blomst/ 


Herfra en kærlig hilsen med ordene fra Johs 18: v36 Jesus svarede: "Mit rige er ikke af denne verden. Var mit rige af denne verden, havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne; men nu er mit rige ikke af denne verden." v37 Pilatus sagde til ham: "Så er du altså konge?" Jesus svarede: "Du siger, jeg er konge. Derfor er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden, for at jeg skal vidne om sandheden. Enhver, som er af sandheden, hører min røst." 


Glædelig påske allesammen


Mkh Niels Peder

ReFokusnyhedsbrev marts 2020


Kære allesammen.


Så er vi klar igen med næste programpunkt i ReFokus, som er på tirsdag i næste uge - 17. marts - (læg mærke til at det er en tirsdag) i Hjørnerummet kl. 14,30 – 16,30.  

Vi begynder med en kop kaffe, og vi vil lovsynge sammen, dele vidnesbyrd og dele Guds ord ved hjælp af en særlig bibellæsteknik, som hedder Lectio Divina.

Vi vil også dele med hinanden, hvordan det går i smågrupperne og i de medvandrerhold, som ReFokus består af, og jeg har den eftermiddag også et ReFokus halvårsprogram klar til uddeling


Så er det igen vores tur til at rengøre kirken, og det er 27. marts kl. 9,30 – 12,00.
Tilmelding til Lene Holm 51946038 senest 25. marts


Kærlig hilsen med  et par vers fra DDS 176: Se, hvor nu Jesus træder, hvor det i de første tre vers hedder: 

1 Se, hvor nu Jesus træder
hen til den morderstad,
enddog man ham bereder
så grumt et blodebad.

2 Enddog med Guddoms-øje
sit fængsel, kors og nød
forud han skuer nøje,
ja, ser sin visse død.

3 Dog vil han fri i sinde
mod sine fjender gå;
han ved, han skal dem binde
og evig sejer få.


Niels Peder Nielsen

ReFokusnyhedsbrev febr. 2020


Kære allesammen.


Som beskrevet  i sidste nyhedsbrev, samledes 12 personer den 2. febr. kl. 13 i Hjørnerummet for at evaluere ReFokuarbejdet og se på mulige tilpasninger og ændringer, og det var værdifuldt for ledelsen at høre, hvad der rører sig internt i ReFokus.


Det er ingen hemmelighed, at der har været vigende tilslutning til søndagssamlingerne en gang om måneden, og at vi ofte kun har været en 6-10 stykker, der samles, og det synes ledelsen er for lidt, og vi har så spurgt lidt ind til grunden hertil.


Vedhæftet kan du læse dig til de svar, vi modtog, men her får du et kort resume af svarene:

1. Ofte er der andre arrangementer om søndagen.

2. Der er tale om samlet set for mange timer man er på - en søndag

3. Forslag til andre tidspunkter at samles på (hverdag)

4. Forslag til indhold

5. At man på ny gennemtænker/tilpasser medvandringerne og smågrupperne.

6. At man udvider ledelsen og arbejder med en anden klyngestruktur.


Herfra ønsker vi alt godt for dig med ordene fra Sl. 27:4 -  Kun ét ønsker jeg fra Herren, 

kun det længes jeg efter: At bo i Herrens hus, så længe jeg lever, så jeg kan fryde mig over Herrens herlighed og søge svar fra ham i hans tempel.


På ledergruppens vegne

Niels Peder

Nyhedsbrev jan. 2020


Kære alle i ReFokus.

Hermed indbydes du til samling i ReFokus søndag den 2. februar.
Vi begynder med gudstjeneste v. Frans Vestergaard Jensen kl. 10,30 og derefter er der frokost i Hjørnerummet med følgende program:

1. Frokost. Husk at svare Henning og Kirsten inden 31. jan  enten på mail kirhen@live.dk eller pr. telefon 21 55 31 66 eller 86 81 91 25.

2. Derefter er der en drøftelse af ReFokusarbejdet med fokus på: Hvordan kan og skal ReFokusarbejdet se ud i fremtiden?
Vi oplever vigende tilslutning til vore søndagsarrangementer og vil gerne have jer med på råd om, hvad vi kan gøre ved det! Derfor kom og gør din indflydelse gældende.

Mkh Irene, Lene, Henning og Niels Peder