program

Opdateret 29.04.2022

Kontakt og ledelse


Irene og Niels Peder Nielsen,
Grundtvigsvej 5, 8600 Silkeborg 
26 61 10 69 (Irene)
21 76 93 97 (Niels Peder)
nielspedernielsen45@gmail.com
irenedalsgaardnielsen@gmail.com


Lene Holm,
Tingvejen 80, 8600 Silkeborg
Tlf 51 94 60 38
holmlene@outlook.dk


Henning Sørensen
Femøvej 5, 8600 Silkeborg
Tlf 21 55 31 66/86 81 91 25
kirhen@live.dk


Rosa Højland Kristiansen
Vestervang 40, 7441 Bording
Tlf 40 87 89 88 / 86 86 90 75 rosahojland@gmail.com  

    

GUIDE TIL LECTIO DIVINA


Hvad er “Lectio Divina?
Lectio Divina betyder “Hellig læsning” på latin, og er en praksis for en bibelsk tekstlæsning, der har rødder tilbage til det 3. århundrede, og blev til en formel praksis i Benediktinske klostre i det 6. århundrede.


Den traditionelle Lectio Divina består af 4 dele (Oratio, Meditatio, Oratio, Contemplatio), der er en gennemgang med læsning, meditation, bøn og overvejelse.


Formålet med Lectio Divina
Formålet med Lectio Divina er at søge fællesskab med Gud og opnå større kendskab til Hans ord.
Fokus i Lectio Divina er ikke en teologisk/teoretisk gennemgang af en tekst, men en måde at lade Helligånden tale til os direkte, så vi lærer Jesus og Guds vilje bedre at kende.

Traditionel Lectio Divina
Forbered tekstlæsningen ved at være stille og overgive jer selv til Gud, og bede ham tale.

Forslag til indledende bøn:
Hellige Gud, vi vender os mod dig og dit ord. Hjælp os til at fokusere vores tanker mod dig, og hjælp og til at åbne vores hjerter og ører så vi hører din stemme. Giv os mod til tage imod dit kald. Må din Hellige Ånd inspirere os og opmuntre os til at tage imod evangeliet og dele det med vores omverden.
Det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen.


Måde 1.
Oratio (Læsning)


Læs teksten 1. gang.
Fokus: Få en overordnet fornemmelse af hvad teksten handler om.

Meditatio (Meditation og refleksion)


Læs teksten 2. gang.
Fokus: Lægge mærke til ord og sætninger som rammer dig. Hvad vil teksten sige til dig, i dag, i dit liv?


Oratio (Bøn og gensvar)


Læs teksten 3. gang.
Fokus: Form en bøn som gensvar på det Gud taler til dig.

Contemplatio (Betragtning og Overvejelse)
Vær stille og bliv i Guds nærvær.
Fokus: Hvordan kalder Gud dig gennem teksten til at omvende dine tanker, dit hjerte og dit liv?

Det er en god idé at afslutte med stilhed så teksten får lov at synke ind.

Tip 1: Man kan gennemføre Lectio Divina “ud-i-et” og tage en fælles snak om hvad Gud har talt efter stilheden, eller man kan bryde den op bede folk kommentere på hvad de oplever løbende.

Tip 2: Gode tekster til Lectio Divina er fx lignelser eller fortællinger, der viser hvordan Jesus mødte folk. Salmernes bog er også en guldgrube!


Måde 2.
1. Læs en tekst et par gange og bed folk om at skrive spørgsmål og betragtninger ned på et stykke papir, mens de læser.
2. Del derefter spørgsmålene, og snak om hvad teksten prøver at fortælle jer eller udfordre jer til.


Læs en tekst et par gange og tal derefter om følgende spørgsmål:
a) Hvad kalder Gud dig til at forandre i dit liv?
b) Hvad gør det svært at gennemføre denne forandring?
c) Hvilke (åndelige) gaver fra Gud har du brug for, for at kunne gennemføre denne forandring?


Find selv på flere :-)


Måde 3.
Vælg en bibeltekst, og læs den igennem 3 gange
1. gang: Find et ord, og del den med de andre
2. gang: Find et vers, og del den med andre
3. gang: Få et indtryk af hele stykket

Program foråret 2022.


Januar 2022

Vi deltager i EA´s bedeuge 9. -16. januar

Se bedefolderen HER eller hent den i kirken

Tirsdag 25. januar 16.00 – 17.00 Online bøn (Grupperum 1) Klik

 

Februar -

Tirsdag 8. februar Online bedemøde 16.00 – 17.00

Vi opfordrer til at man tager med på Oaseweekenden  i Odder på Rudehøj 11-13. februar. Se program HER

Tirsdag 22. februar Online bedemøde 16.00 – 17.00

 

Marts -

Tirsdag 8. marts Online bedemøde 16.00 – 17.00

Mandag 14. marts Rengøringsdag i kirken kl. 18.00 sammen med Hanne Vingborgs gruppe.

Vi spiser først Pizza sammen, gør rent og slutter af med en kaffe og andagt ca. kl. 21.00.

Tirsdag 22. marts kl. 14.00 – 16.30. Stuemøde hos Irene og Niels Peder, Grundtvigsvej 5, med et tema om bøn og faste - (Vi er jo i fastetiden) - Niels Peder indleder.

 

April -

Tirsdag 5. april Online bedemøde16.00 – 17.00

Mandag 11. april I kirken 19.00 –21.30 med temaet: Dette er centralt i påsken, v. Hanne og Leif Toft

Tirsdag 19. april Online bedemøde 16.00 – 17.00

 

Maj -

Tirsdag 3. maj Online bedemøde 16.00 – 17.00

Mandag 9. maj. Stuemøde hos Kirsten og Henning, Femøvej 5 Tilmelding til 86819125 eller 21553166. Tema: Pinse - er det aktuelt for mig? - Niels Peder indleder.

Tirsdag 17. maj Online bedemøde 16.00 – 17.00

Tirsdag 31. maj Online bedemøde 16.00 – 17.00

 

Juni -

Søndag 12. juni: Udflugt til sommermødet på Møltrup (Optagelseshjem) med følgende program:


ReFokus afholder udflugt til Møltrup søndag den 12. juni (10,30 – 17)

Søndag den 12. juni afholder Møltrup Optagelseshjem deres årlige sommermøde med forventeligt 2000 - 3000 besøgende/gæster fra kl. 13-17.


Programmet kan læses her: www.Moltrup.dk men her et kort resume:

Søren Pape Poulsen taler kl. 14.00 og hvor FDF Ikast Brassband og Herning Musikskoles Marimbaorkester medvirker.
Der er Autogalleri med veteranbiler, tombola, arbejdende værksteder i savværk, brændeproduktion og stalde, genbrugskælder med loppefund, salg af tøj i alle afskygninger, gårdbutik med specialiteter, palleværksted, der holder udsalg af hobbyartikler, stort kaffebord (75 kr), grillpølser, sodavand, pandekager og hjemmelavet is. Gratis entre.

Der bliver fælles afgang fra Silkeborg Oasekirke kl. 10,30, og man medbringer selv madpakke, der spises ved Trehøje, men hvor første stop er Timring kirke antagelig kl. 11,15, hvor vi ser den specielle kirkegård over tidligere Møltrupbeboere og deres specielle gravsten, og hvor der bliver en kort andagt/refleksion v. Niels Peder Nielsen.

Tilmelding senest lørdag den 11. juni Niels Peder Nielsen på tlf 21769397, der også koordinerer fælles kørsel.

Tirsdag 14. juni kl. Online bedemøde 16.00 – 17.00

Tirsdag 28. juni kl. Online bedemøde 16.00 – 17.00


Programmet kan også downloades som en Wordfil HER


Programmet kan også downloades som PDFfil HER


Ang onlinemøderne.


Der er på kirkens hjemmeside oprettet nogle grupperum, hvor vi vælger grupperum nr 1.

Her er fremgangsmåden: 

1.Klik på dette link: https://silkeborgoasekirke.dk/grupperum-i-silkeborg-oasekirke-online/

2. Klik på grupperum nr 1.

3. Tryk på dit eget billede/felt, og tryk på videokameraet og mikrofonen. Du kan øve dig på forhånd.


I er meget velkomne til at ringe til mig på tlf 2176 9397, hvis der opstår problemer:


Hvis du mangler lidt inspiration til bøn, kan du downloade en bedeliste HER


Se nærmere på kirkens kalender


https://silkeborgoasekirke.dk/calendar/

ReFokus - stedet for medvandring og mindre fællesskaber


Hvad er ReFokus for noget?


Vi er i ReFokus ca. 20 aktive, hvor de fleste enten har en personlig medvandrer, og/eller er med i en smågruppe.
(Se mere på hjemmesiden HER.) 

Hvor intet andet er nævnt foregår samlingerne i Silkeborg Oasekirke (Hjørnerummet), Frichsvej 2, og er for alle som er 50+.


Se også programmet for Silkeborg Oasekirke HER

Hjemmeside
ReFokus har sin egen hjemmeside. http://www.refokus.dk og her kan man læse nyhedsbreve, opbyggelige taler og meget andet godt.

Kontakt og ledelse
Irene og Niels Peder Nielsen,
Grundtvigsvej 5, 8600 Silkeborg 
26 61 10 69 (Irene) og 21 76 93 97 (Niels Peder)
nielspedernielsen45@gmail.com
irenedalsgaardnielsen@gmail.com


Lene Holm,
Tingvejen 80, 8600 Silkeborg
Tlf 51 94 60 38
holmlene@outlook.dk


Henning Sørensen
Femøvej 5, 8600 Silkeborg
Tlf 21 55 31 66/86 81 91 25
kirhen@live.dk


Rosa Højland Kristiansen
Vestervang 40, 7441 Bording
Tlf 40 87 89 88 / 86 86 90 75
rosahojland@gmail.com