program

Opdateret 16.08.2023

Kontakt og ledelse


Irene og Niels Peder Nielsen,
Grundtvigsvej 5, 8600 Silkeborg 
26 61 10 69 (Irene)
21 76 93 97 (Niels Peder)
nielspedernielsen45@gmail.com
irenedalsgaardnielsen@gmail.com


Lene Holm,
Tingvejen 80, 8600 Silkeborg
Tlf 51 94 60 38
holmlene@outlook.dk


Henning Sørensen
Femøvej 5, 8600 Silkeborg
Tlf 21 55 31 66/86 81 91 25
kirhen@live.dk


Rosa Højland Kristiansen
Vestervang 40, 7441 Bording
Tlf 40 87 89 88 / 86 86 90 75 rosahojland@gmail.com  

    

GUIDE TIL LECTIO DIVINA


Hvad er “Lectio Divina?
Lectio Divina betyder “Hellig læsning” på latin, og er en praksis for en bibelsk tekstlæsning, der har rødder tilbage til det 3. århundrede, og blev til en formel praksis i Benediktinske klostre i det 6. århundrede.


Den traditionelle Lectio Divina består af 4 dele (Oratio, Meditatio, Oratio, Contemplatio), der er en gennemgang med læsning, meditation, bøn og overvejelse.


Formålet med Lectio Divina
Formålet med Lectio Divina er at søge fællesskab med Gud og opnå større kendskab til Hans ord.
Fokus i Lectio Divina er ikke en teologisk/teoretisk gennemgang af en tekst, men en måde at lade Helligånden tale til os direkte, så vi lærer Jesus og Guds vilje bedre at kende.

Traditionel Lectio Divina
Forbered tekstlæsningen ved at være stille og overgive jer selv til Gud, og bede ham tale.

Forslag til indledende bøn:
Hellige Gud, vi vender os mod dig og dit ord. Hjælp os til at fokusere vores tanker mod dig, og hjælp og til at åbne vores hjerter og ører så vi hører din stemme. Giv os mod til tage imod dit kald. Må din Hellige Ånd inspirere os og opmuntre os til at tage imod evangeliet og dele det med vores omverden.
Det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen.


Måde 1.
Oratio (Læsning)


Læs teksten 1. gang.
Fokus: Få en overordnet fornemmelse af hvad teksten handler om.

Meditatio (Meditation og refleksion)


Læs teksten 2. gang.
Fokus: Lægge mærke til ord og sætninger som rammer dig. Hvad vil teksten sige til dig, i dag, i dit liv?


Oratio (Bøn og gensvar)


Læs teksten 3. gang.
Fokus: Form en bøn som gensvar på det Gud taler til dig.

Contemplatio (Betragtning og Overvejelse)
Vær stille og bliv i Guds nærvær.
Fokus: Hvordan kalder Gud dig gennem teksten til at omvende dine tanker, dit hjerte og dit liv?

Det er en god idé at afslutte med stilhed så teksten får lov at synke ind.

Tip 1: Man kan gennemføre Lectio Divina “ud-i-et” og tage en fælles snak om hvad Gud har talt efter stilheden, eller man kan bryde den op bede folk kommentere på hvad de oplever løbende.

Tip 2: Gode tekster til Lectio Divina er fx lignelser eller fortællinger, der viser hvordan Jesus mødte folk. Salmernes bog er også en guldgrube!


Måde 2.
1. Læs en tekst et par gange og bed folk om at skrive spørgsmål og betragtninger ned på et stykke papir, mens de læser.
2. Del derefter spørgsmålene, og snak om hvad teksten prøver at fortælle jer eller udfordre jer til.


Læs en tekst et par gange og tal derefter om følgende spørgsmål:
a) Hvad kalder Gud dig til at forandre i dit liv?
b) Hvad gør det svært at gennemføre denne forandring?
c) Hvilke (åndelige) gaver fra Gud har du brug for, for at kunne gennemføre denne forandring?


Find selv på flere :-)


Måde 3.
Vælg en bibeltekst, og læs den igennem 3 gange
1. gang: Find et ord, og del den med de andre
2. gang: Find et vers, og del den med andre
3. gang: Få et indtryk af hele stykket

Program for efteråret 2023


August
Onsdag 9. Onlinebøn kl 16-17

Onsdag 23. Onlinebøn kl 16-17

Søndag 27. Udflugt til Council-centeret i Nøvling ved Vildbjerg efter gudstjenesten i Silkeborg Oasekirke med Ole Skærbæk Madsen.
Tilmelding til Rosa på 40878988 senest 25. aug

Ved bøn - klik Grupperum 1


September

Onsdag 6. Onlinebøn kl. 16-17.

Fra uge 37 – uge 49 ALPHA i kirken

Onsdag 20. Onlinebøn kl 16-17.

Ved bøn - klik Grupperum 1 


Oktober

Onsdag 4. Onlinebøn kl. 16-17

Onsdag 11. kl. 14,30 i Hjørnerummet:
Hvordan leder Gud? NPN indleder

Onsdag 18. okt. Onlinebøn kl. 16-17

Ved bøn - klik Grupperum 1


November

Onsdag 1. Onlinebøn kl. 16-17.

Onsdag 15. kl. 14,30 i Hjørnerummet:

Hvordan fortælle til andre? NPN indleder

Onsdag 29. Onlinebøn kl 16-17.

Ved bøn - klik Grupperum 1


December
Onsdag 6. Julearrangement i Hjørnerummet kl 14,30. Julesange og -salmer v. Kit og Niels Peder.

Onsdag 13. Onlinebøn kl. 16-17.
Ved bøn - klik Grupperum 1


Programmet kan også downloades i PDF HER

ReFokus - stedet for medvandring og mindre fællesskaber


Hvad er ReFokus for noget?


Vi er i ReFokus ca. 20 aktive, hvor de fleste enten har en personlig medvandrer, og/eller er med i en smågruppe.
(Se mere på hjemmesiden HER.) 

Hvor intet andet er nævnt foregår samlingerne i Silkeborg Oasekirke (Hjørnerummet), Frichsvej 2, og er for alle som er 50+.


Se også programmet for Silkeborg Oasekirke HER

Hjemmeside
ReFokus har sin egen hjemmeside. http://www.refokus.dk og her kan man læse nyhedsbreve, opbyggelige taler og meget andet godt.