program

Opdateret 21.02.2024

Kontakt og ledelse


Irene og Niels Peder Nielsen,
Grundtvigsvej 5, 8600 Silkeborg 
26 61 10 69 (Irene)
21 76 93 97 (Niels Peder)
nielspedernielsen45@gmail.com
irenedalsgaardnielsen@gmail.com


Lene Holm,
Tingvejen 80, 8600 Silkeborg
Tlf 51 94 60 38
holmlene@outlook.dk


Henning Sørensen
Femøvej 5, 8600 Silkeborg
Tlf 21 55 31 66/86 81 91 25
kirhen@live.dk


Rosa Højland Kristiansen
Vestervang 40, 7441 Bording
Tlf 40 87 89 88 / 86 86 90 75 rosahojland@gmail.com  

    

GUIDE TIL LECTIO DIVINA


Hvad er “Lectio Divina?
Lectio Divina betyder “Hellig læsning” på latin, og er en praksis for en bibelsk tekstlæsning, der har rødder tilbage til det 3. århundrede, og blev til en formel praksis i Benediktinske klostre i det 6. århundrede.


Den traditionelle Lectio Divina består af 4 dele (Oratio, Meditatio, Oratio, Contemplatio), der er en gennemgang med læsning, meditation, bøn og overvejelse.


Formålet med Lectio Divina
Formålet med Lectio Divina er at søge fællesskab med Gud og opnå større kendskab til Hans ord.
Fokus i Lectio Divina er ikke en teologisk/teoretisk gennemgang af en tekst, men en måde at lade Helligånden tale til os direkte, så vi lærer Jesus og Guds vilje bedre at kende.

Traditionel Lectio Divina
Forbered tekstlæsningen ved at være stille og overgive jer selv til Gud, og bede ham tale.

Forslag til indledende bøn:
Hellige Gud, vi vender os mod dig og dit ord. Hjælp os til at fokusere vores tanker mod dig, og hjælp og til at åbne vores hjerter og ører så vi hører din stemme. Giv os mod til tage imod dit kald. Må din Hellige Ånd inspirere os og opmuntre os til at tage imod evangeliet og dele det med vores omverden.
Det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen.


Måde 1.
Oratio (Læsning)


Læs teksten 1. gang.
Fokus: Få en overordnet fornemmelse af hvad teksten handler om.

Meditatio (Meditation og refleksion)


Læs teksten 2. gang.
Fokus: Lægge mærke til ord og sætninger som rammer dig. Hvad vil teksten sige til dig, i dag, i dit liv?


Oratio (Bøn og gensvar)


Læs teksten 3. gang.
Fokus: Form en bøn som gensvar på det Gud taler til dig.

Contemplatio (Betragtning og Overvejelse)
Vær stille og bliv i Guds nærvær.
Fokus: Hvordan kalder Gud dig gennem teksten til at omvende dine tanker, dit hjerte og dit liv?

Det er en god idé at afslutte med stilhed så teksten får lov at synke ind.

Tip 1: Man kan gennemføre Lectio Divina “ud-i-et” og tage en fælles snak om hvad Gud har talt efter stilheden, eller man kan bryde den op bede folk kommentere på hvad de oplever løbende.

Tip 2: Gode tekster til Lectio Divina er fx lignelser eller fortællinger, der viser hvordan Jesus mødte folk. Salmernes bog er også en guldgrube!


Måde 2.
1. Læs en tekst et par gange og bed folk om at skrive spørgsmål og betragtninger ned på et stykke papir, mens de læser.
2. Del derefter spørgsmålene, og snak om hvad teksten prøver at fortælle jer eller udfordre jer til.


Læs en tekst et par gange og tal derefter om følgende spørgsmål:
a) Hvad kalder Gud dig til at forandre i dit liv?
b) Hvad gør det svært at gennemføre denne forandring?
c) Hvilke (åndelige) gaver fra Gud har du brug for, for at kunne gennemføre denne forandring?


Find selv på flere :-)


Måde 3.
Vælg en bibeltekst, og læs den igennem 3 gange
1. gang: Find et ord, og del den med de andre
2. gang: Find et vers, og del den med andre
3. gang: Få et indtryk af hele stykket

Program foråret 2024.


Januar
30. jan ReFokus onlinebøn.

Du klikker HER og klikker igen på Grupperum 1.


Februar
Weekend på Rudehøj i d. 9.-11. februar.
(Se program HER)
13. feb kl. 16.00 - ReFokus onlinebøn.
27. feb kl. 16.00 - ReFokus onlinebøn.

Du klikker HER og klikker igen på Grupperum 1.


Marts
12. marts Hjørnerummet 14,30 – 17,00.
Emne: Forsoningen i GT og NT. Niels Peder indleder
26. marts kl. 16.00 - ReFokus onlinebøn.

Du klikker HER og klikker igen på Grupperum 1.


April.
9. april i Hjørnerummet 14,30 – 17,00.
Klara Marie og Peter Pedersen taler over emnet: ”Vort liv som missionærer i Gambia”.
22. april kl 10-12 – rengøring i kirken
23. april kl 16 – ReFokus onlinebøn.

Du klikker HER og klikker igen på Grupperum 1.


Maj
7. maj kl 10 – 16: Sommerhuset (Teglgårdsparken 59, 8882 Fårvang) m.  Peter Thinggård, temaet er ”Fra Bønnens verden”. Begynder og slutter med kaffe. Husk tilmelding til Niels Peder, tlf. 21769397.
21. maj kl. 16.00 - ReFokus onlinebøn.

Du klikker HER og klikker igen på Grupperum 1.


Juni
4. juni kl. 16.00 - ReFokus onlinebøn

Du klikker HERog klikker igen på Grupperum 1.

8. juni Vi mødes v kirken kl 11-17 (m. madpakke). Udflugt til Brunkulslejrene. Pris 50.00 kr. til bl. a museet.
Tilmelding til Henning på tlf 21 55 31 66.
18. juni kl. 16.00 - ReFokus onlinebøn.

Du klikker HER og klikker igen på Grupperum 1.


August
25. aug. efter gudstjenesten: Hos Rosa og Børge. Vestervang 40, 7441 Bording.
Kød til grill medbringes.

Vi deler sommeroplevelser.


Du kan også downloade et program i PDF HER

ReFokus - stedet for medvandring og mindre fællesskaber


Hvad er ReFokus for noget?


Vi er i ReFokus ca. 20 aktive, hvor de fleste enten har en personlig medvandrer, og/eller er med i en smågruppe.
(Se mere på hjemmesiden HER.) 

Hvor intet andet er nævnt foregår samlingerne i Silkeborg Oasekirke (Hjørnerummet), Frichsvej 2, og er for alle som er 50+.


Se også programmet for Silkeborg Oasekirke HER

Hjemmeside
ReFokus har sin egen hjemmeside. http://www.refokus.dk og her kan man læse nyhedsbreve, opbyggelige taler og meget andet godt.