program

Opdateret 16.03.2021

Kontakt og ledelse


Irene og Niels Peder Nielsen,

Grundtvigsvej 5, 8600 Silkeborg

tlf 26 61 10 69/21 76 93 97

nielspedernielsen45@gmail.com

irenedalsgaardnielsen@gmail.com


Lene Holm,

Tingvejen 80, 8600 Silkeborg

51 94 60 38

holmlene@outlook.dk


Henning Hauge Sørensen

Femøvej 5, 8600 Silkeborg

Tlf 21 55 31 66/86 81 91 25

kirhen@live.dk


Rosa Højland Kristiansen
Vestervang 40, 7441 Bording
Tlf 40 87 89 88 / 86 86 90 75 rosahojland@gmail.com              

GUIDE TIL LECTIO DIVINA


Hvad er “Lectio Divina?
Lectio Divina betyder “Hellig læsning” på latin, og er en praksis for en bibelsk tekstlæsning, der har rødder tilbage til det 3. århundrede, og blev til en formel praksis i Benediktinske klostre i det 6. århundrede.


Den traditionelle Lectio Divina består af 4 dele (Oratio, Meditatio, Oratio, Contemplatio), der er en gennemgang med læsning, meditation, bøn og overvejelse.


Formålet med Lectio Divina
Formålet med Lectio Divina er at søge fællesskab med Gud og opnå større kendskab til Hans ord.
Fokus i Lectio Divina er ikke en teologisk/teoretisk gennemgang af en tekst, men en måde at lade Helligånden tale til os direkte, så vi lærer Jesus og Guds vilje bedre at kende.

Traditionel Lectio Divina
Forbered tekstlæsningen ved at være stille og overgive jer selv til Gud, og bede ham tale.

Forslag til indledende bøn:
Hellige Gud, vi vender os mod dig og dit ord. Hjælp os til at fokusere vores tanker mod dig, og hjælp og til at åbne vores hjerter og ører så vi hører din stemme. Giv os mod til tage imod dit kald. Må din Hellige Ånd inspirere os og opmuntre os til at tage imod evangeliet og dele det med vores omverden.
Det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen.


Måde 1.
Oratio (Læsning)


Læs teksten 1. gang.
Fokus: Få en overordnet fornemmelse af hvad teksten handler om.

Meditatio (Meditation og refleksion)


Læs teksten 2. gang.
Fokus: Lægge mærke til ord og sætninger som rammer dig. Hvad vil teksten sige til dig, i dag, i dit liv?


Oratio (Bøn og gensvar)


Læs teksten 3. gang.
Fokus: Form en bøn som gensvar på det Gud taler til dig.

Contemplatio (Betragtning og Overvejelse)
Vær stille og bliv i Guds nærvær.
Fokus: Hvordan kalder Gud dig gennem teksten til at omvende dine tanker, dit hjerte og dit liv?

Det er en god idé at afslutte med stilhed så teksten får lov at synke ind.

Tip 1: Man kan gennemføre Lectio Divina “ud-i-et” og tage en fælles snak om hvad Gud har talt efter stilheden, eller man kan bryde den op bede folk kommentere på hvad de oplever løbende.

Tip 2: Gode tekster til Lectio Divina er fx lignelser eller fortællinger, der viser hvordan Jesus mødte folk. Salmernes bog er også en guldgrube!


Måde 2.
1. Læs en tekst et par gange og bed folk om at skrive spørgsmål og betragtninger ned på et stykke papir, mens de læser.
2. Del derefter spørgsmålene, og snak om hvad teksten prøver at fortælle jer eller udfordre jer til.


Læs en tekst et par gange og tal derefter om følgende spørgsmål:
a) Hvad kalder Gud dig til at forandre i dit liv?
b) Hvad gør det svært at gennemføre denne forandring?
c) Hvilke (åndelige) gaver fra Gud har du brug for, for at kunne gennemføre denne forandring?


Find selv på flere :-)


Måde 3.
Vælg en bibeltekst, og læs den igennem 3 gange
1. gang: Find et ord, og del den med de andre
2. gang: Find et vers, og del den med andre
3. gang: Få et indtryk af hele stykket

Program


Onlinemøder.


Vi fået den ide, at vi kan mødes online.
1. gang bliver på tirsdag d. 19. jan. kl 15.

Vi vil læse kapitel 15. i Johannes evangeliet efter metoden Lectio Divina, men I behøver bare at have Bibelen opslået på Johs. 15, så bliver resten "serveret".


Der er på kirkens hjemmeside oprettet nogle grupperum, hvor vi vælger grupperum nr 1.

Her er fremgangsmåden: 

1.Klik på dette link: https://silkeborgoasekirke.dk/grupperum-i-silkeborg-oasekirke-online/

2. Klik på grupperum nr 1.

3. Tryk på dit eget billede/felt, og tryk på videokameraet og mikrofonen. Du kan øve dig på forhånd.


I er meget velkomne til at ringe til mig på tlf 2176 9397, hvis der opstår problemer, eller I bare ikke tør gå i gang .


Mange varme hilsner her i vinterkulden.


På ledergruppens vegne Niels Peder.


PS. Vi har besluttet at vi samles hver tirsdag kl. 15, enten til bøn eller til undervisning og fællesskab


Hvis du mangler lidt inspiration til bøn, kan du downloade en bedeliste HER


Se nærmere på kirkens kalender


https://silkeborgoasekirke.dk/calendar/

ReFokus - stedet for medvandring og mindre fællesskaber


Vi er i ReFokus ca. 20 aktive, hvor de fleste enten har en personlig medvandrer, og/eller er med i en smågruppe. 


Hvor intet andet er nævnt foregår samlingerne i Silkeborg Oasekirke, Frichsvej 2, Silkeborg, og alle er velkomne, som er 50+.


Arbejdet drives som en del af Silkeborg Oasekirkes arbejde - læs mere på 

www.silkeborgoasekirke.dk

 

Hjemmeside

ReFokus har sin egen hjemmeside http://www.refokus.dk og her kan man læse nyhedsbreve, opbyggelige taler og meget andet godt