program

Opdateret 07.01.2023

Kontakt og ledelse


Irene og Niels Peder Nielsen,
Grundtvigsvej 5, 8600 Silkeborg 
26 61 10 69 (Irene)
21 76 93 97 (Niels Peder)
nielspedernielsen45@gmail.com
irenedalsgaardnielsen@gmail.com


Lene Holm,
Tingvejen 80, 8600 Silkeborg
Tlf 51 94 60 38
holmlene@outlook.dk


Henning Sørensen
Femøvej 5, 8600 Silkeborg
Tlf 21 55 31 66/86 81 91 25
kirhen@live.dk


Rosa Højland Kristiansen
Vestervang 40, 7441 Bording
Tlf 40 87 89 88 / 86 86 90 75 rosahojland@gmail.com  

    

GUIDE TIL LECTIO DIVINA


Hvad er “Lectio Divina?
Lectio Divina betyder “Hellig læsning” på latin, og er en praksis for en bibelsk tekstlæsning, der har rødder tilbage til det 3. århundrede, og blev til en formel praksis i Benediktinske klostre i det 6. århundrede.


Den traditionelle Lectio Divina består af 4 dele (Oratio, Meditatio, Oratio, Contemplatio), der er en gennemgang med læsning, meditation, bøn og overvejelse.


Formålet med Lectio Divina
Formålet med Lectio Divina er at søge fællesskab med Gud og opnå større kendskab til Hans ord.
Fokus i Lectio Divina er ikke en teologisk/teoretisk gennemgang af en tekst, men en måde at lade Helligånden tale til os direkte, så vi lærer Jesus og Guds vilje bedre at kende.

Traditionel Lectio Divina
Forbered tekstlæsningen ved at være stille og overgive jer selv til Gud, og bede ham tale.

Forslag til indledende bøn:
Hellige Gud, vi vender os mod dig og dit ord. Hjælp os til at fokusere vores tanker mod dig, og hjælp og til at åbne vores hjerter og ører så vi hører din stemme. Giv os mod til tage imod dit kald. Må din Hellige Ånd inspirere os og opmuntre os til at tage imod evangeliet og dele det med vores omverden.
Det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen.


Måde 1.
Oratio (Læsning)


Læs teksten 1. gang.
Fokus: Få en overordnet fornemmelse af hvad teksten handler om.

Meditatio (Meditation og refleksion)


Læs teksten 2. gang.
Fokus: Lægge mærke til ord og sætninger som rammer dig. Hvad vil teksten sige til dig, i dag, i dit liv?


Oratio (Bøn og gensvar)


Læs teksten 3. gang.
Fokus: Form en bøn som gensvar på det Gud taler til dig.

Contemplatio (Betragtning og Overvejelse)
Vær stille og bliv i Guds nærvær.
Fokus: Hvordan kalder Gud dig gennem teksten til at omvende dine tanker, dit hjerte og dit liv?

Det er en god idé at afslutte med stilhed så teksten får lov at synke ind.

Tip 1: Man kan gennemføre Lectio Divina “ud-i-et” og tage en fælles snak om hvad Gud har talt efter stilheden, eller man kan bryde den op bede folk kommentere på hvad de oplever løbende.

Tip 2: Gode tekster til Lectio Divina er fx lignelser eller fortællinger, der viser hvordan Jesus mødte folk. Salmernes bog er også en guldgrube!


Måde 2.
1. Læs en tekst et par gange og bed folk om at skrive spørgsmål og betragtninger ned på et stykke papir, mens de læser.
2. Del derefter spørgsmålene, og snak om hvad teksten prøver at fortælle jer eller udfordre jer til.


Læs en tekst et par gange og tal derefter om følgende spørgsmål:
a) Hvad kalder Gud dig til at forandre i dit liv?
b) Hvad gør det svært at gennemføre denne forandring?
c) Hvilke (åndelige) gaver fra Gud har du brug for, for at kunne gennemføre denne forandring?


Find selv på flere :-)


Måde 3.
Vælg en bibeltekst, og læs den igennem 3 gange
1. gang: Find et ord, og del den med de andre
2. gang: Find et vers, og del den med andre
3. gang: Få et indtryk af hele stykket

Program for foråret 2023


Januar 2023

Vi deltager i EA´s bedeuge 8. -15. jan

Se bedefolderen HER eller hent den i kirken

Tirsdag 17. jan 16.00 – 17.00 Online bøn
Uge 5. Rengøring i kirken kl. 19.00 sammen med Hanne Vingborgs gruppe. Dato kommer senere.

Tirsdag 31. jan 16.00 – 17.00 Online bøn
Ved bøn - klik Grupperum 1

Februar -

Vi opfordrer til at man tager med på Oaseweekenden i Odder på Rudehøj 10-12. februar.
(Se program og tilmelding HER)

Tirsdag 14. februar Online bedemøde 16.00 – 17.00

Tirsdag 28. februar Online bedemøde 16.00 – 17.00

Ved bøn - klik Grupperum 1

Marts -

Tirsdag 14. marts Online bedemøde 16.00 – 17.00

Onsdag 22. marts kl. 14.30 – 17.00
Sangeftermiddag i Hjørnerummet i kirken med Kit Hvergel.

Tirsdag 28. marts Online bedemøde 16.00 – 17.00
Ved bøn - klik Grupperum 1

 

April -
Tirsdag den 4. april kl. 14.30 – 17.00 hos Lene Holm, Tingvejen 80, 8600 Silkeborg

Tema: Påsken og dens betydning for vores åndelige liv v. Niels Peder Nielsen
Søndag 16. april ReFokus rydder op og vasker op efter kirkefrokost.
Tirsdag 18. april Online bedemøde 16.00 – 17.00

Ved bøn - klik Grupperum 1

Maj -

Tirsdag 2. maj Online bedemøde 16.00 – 17.00

Tirsdag 16. 10.00 – 17.00 Retrætedag med Kirsten Højgaard, Teglgaardsparken 59, Truust. Info senere.

Tirsdag 30. maj Online bedemøde 16.00 – 17.00

Ved bøn - klik Grupperum 1

Juni -

Onsdag d.7.juni: Vi mødes kl 17 og spiser sammen hos Rosa og Børge, Vestervang 40, 7441 Bording. Pris 20 kr. Derefter deltager vi i et arrangement om Sat 7 m.Hanne Myrfeldt i Bording missionshus.

Tirsdag 13. juni kl. Online bedemøde 16.00 – 17.00
Ved bøn - klik Grupperum 1

 

Juli -

Uge 27: Rengøring (dato senere)

ReFokus - stedet for medvandring og mindre fællesskaber


Hvad er ReFokus for noget?


Vi er i ReFokus ca. 20 aktive, hvor de fleste enten har en personlig medvandrer, og/eller er med i en smågruppe.
(Se mere på hjemmesiden HER.) 

Hvor intet andet er nævnt foregår samlingerne i Silkeborg Oasekirke (Hjørnerummet), Frichsvej 2, og er for alle som er 50+.


Se også programmet for Silkeborg Oasekirke HER

Hjemmeside
ReFokus har sin egen hjemmeside. http://www.refokus.dk og her kan man læse nyhedsbreve, opbyggelige taler og meget andet godt.

Kontakt og ledelse
Irene og Niels Peder Nielsen,
Grundtvigsvej 5, 8600 Silkeborg 
26 61 10 69 (Irene) og 21 76 93 97 (Niels Peder)
nielspedernielsen45@gmail.com
irenedalsgaardnielsen@gmail.com


Lene Holm,
Tingvejen 80, 8600 Silkeborg
Tlf 51 94 60 38
holmlene@outlook.dk


Henning Sørensen
Femøvej 5, 8600 Silkeborg
Tlf 21 55 31 66/86 81 91 25
kirhen@live.dk


Rosa Højland Kristiansen
Vestervang 40, 7441 Bording
Tlf 40 87 89 88 / 86 86 90 75
rosahojland@gmail.com